Arkipelagen

Arkipelagen är ett av de större kontorshotellen i Göteborgs regionen. Och även ett av de mer kända. Söder om Göteborg startade de Arkipelagen vid Sisjön mellan Västra Frölunda och Mölndal. Nu har de även ett närmare centrala delarna vid Järnvågsgatan 3.
Arkipelagen i Sisjön är Nordens största kontorshotell.


Arkipelagen Hildedal

Tagline:
Hildedalsgatan 2
417 05 Göteborg
http://www.arkipelagen.com/
031-723 84 00
Arkipelagen Hildedal

Arkipelagen Järntorget

Tagline: Vi stärker din prestation
Järnvågsgatan 3
413 01 Göteborg
http://www.arkipelagen.com/
031-723 84 00
Arkipelagen Järntorget

Arkipelagen Sisjön

Tagline:
Stora Åvägen 21
436 34 Askim
http://www.arkipelagen.com/
031-723 84 00
Arkipelagen Sisjön