Kontorslokaler Nacka

Nackas mest populära kontorslokaler heter Business lounge enligt en kundundersökning gjord av kontorshotellen.se

Business Lounge Nacka Strand

Tagline:
Cylindervägen 12 - Plan 4
131 52 Nacka Strand
https://www.businesslounge.se/
08-716 00 25
Business Lounge Nacka Strand

Business Lounge Nacka Forum

Tagline:
Forumvägen 14 - Plan 18
131 50 Nacka
https://www.businesslounge.se/
08-716 00 25
Business Lounge Nacka Forum

Business Lounge Sickla Köpkvarter

Tagline:
Sickla Industriväg 3 - Plan 3 o 4
131 54 Nacka
https://www.businesslounge.se/
08-716 00 25
Business Lounge Sickla Köpkvarter

Quality Office V10A Nacka

Tagline:
Vikdalsgränd 10a
131 52 Nacka
https://qualityoffice.se/
+46 (0)8-502 31 002
Quality Office V10A Nacka

Intressant om Nacka

Bebyggelsen i Nacka kom länge att präglas av den blandning mellan villaområden och industrisamhällen som uppstod under senare delen av 1800-talet. Sedan mitten av 1900-talet har flerfamiljshus blivit ett mer påtagligt inslag i stadsbilden. Alphyddan och Finntorp tillkom båda under 1950-talet. Den senare var ursprungligen tänkt att bli Nackas kommersiella centrum, men dessa planer övergavs under 1980-talet. Köpcentrumet Nacka Forum öppnades 1989 och med den markeras nu ett kommuncentrum intill Värmdövägen. Nacka Forum började en ombyggnad för att 2008 vara ungefär dubbelt så stor som innan. Bostadsområdet Ekudden bebyggdes med höghus under 1960-talet.