Kontorslokaler Lund

Lund är en av Sveriges stora universitetsstäder och Sveriges 12:e största stad näst efter Jönköping och före Umeå.

Lediga kontorslokaler i Lund

Kreativator

Tagline:
Grönegatan 16
222 24 Lund
https://kreativator.se/
hej@kreativator.se
Kreativator

Opus Kontorshotell

Tagline:
Kyrkogatan 17
222 22 Lund
http://opuskontorshotell.se/
073-255 54 55
Opus Kontorshotell

Kontorshotell Bricks Hub

Tagline:
Mobilvägen 12
223 63 Lund
http://brickslund.se/
+46 (0) 46-590 62 28
Kontorshotell Bricks Hub

Lunds Kontorshotell Östra Mårtensgatan 19

Tagline:
Östra Mårtensgatan 19
223 61 Lund
http://www.lundskontorshotell.se/
+46 (0)46 - 13 42 20
Lunds Kontorshotell Östra Mårtensgatan 19

Lunds Kontorshotell Stora Södergatan 8

Tagline:
Stora Södergatan 8
222 23 Lund
http://www.lundskontorshotell.se/
+46 (0)46 - 13 42 20
Lunds Kontorshotell Stora Södergatan 8

Näringsliv i Lund

Från Lund kommer uppfinningar som räddat livet på miljontals människor. Den konstgjorda njuren, den moderna respiratorn och det medicinska ultraljudet är några exempel. Varumärken som ProViva, Oatly och Bluetooth har från början skapats i Lund.

MAX IV-laboratoriet

Mycket forskning i Lund. MAX IV-laboratoriet har varit framgångsrikt i drygt 30 år och 2016 färdigställdes MAX IV, den nya synkrotronljusanläggningen i Lund. Fullt utbyggt kommer den att ta emot mer än 2 000 forskare årligen från Sverige och resten av världen.

European Spallation Source (ESS)

I Lund byggs European Spallation Source (ESS), en materialforskningsanläggning baserad på världens mest kraftfulla neutronkälla. Sverige och Danmark är värdländer för ESS, som är ett europeiskt konsortium för forskningsinfrastruktur (ERIC) med medlemsländer i hela Europa.

https://www.lu.se/forskning/starka-forskningsmiljoer/max-iv-och-ess


Lund har Skandinaviens största universitet.