Företagshotell

Företagshotell är kontorslokaler som kan utnyttjas av många olika företag tillsammans. Ofta rör det sig om småföretag på upp till 5 anställda.

Hyran är ofta lägre då man delar på utrymmen som konferensrum och kök.

Många mellanstora städer har egna företagshotell som organiseras av kommunen. Detta gör att hyran kan hållas nere och främjar en kreativ miljö för små företag i staden. Storstäderna där sköter det privata denna tjänst fullt ut.

företagshotell
co-working