coworking space

Den moderna formen för kontorshotell heter “coworking space” där man hotdeskar och delar på ett öppet kontorslandskap.

Kontorskollektiv

Kontorskollektiv är en lokal där människor med olika yrken arbetar tillsammans. Till skillnad från traditionella kontor är de som arbetar där sällan anställda av samma arbetsgivare utan oftast frilansare, nyetablerade företagare, hantverkare, konstnärer, forskare eller andra ensamarbetande.

Det är en social gemenskap där de som ingår arbetar oberoende av varandra, men delar liknande värderingar och är intresserade av de synergieffekter som kan uppstå när de arbetar med människor som värdesätter att arbeta på samma ställe.

Kontorskollektiv kan ses som en lösning på den isolering frilansare upplever när de arbetar hemma. Ensamföretagare blir samtidigt distraherade av hemmiljön och då fungerar kontorskollektivet som ett bra alternativ.

“Coworking is a style of work that involves a shared working environment, often an office, and independent activity. Unlike in a typical office environment, those coworking are usually not employed by the same organization. Typically it is attractive to work-at-home professionals, independent contractors, or people who travel frequently who end up working in relative isolation.

Coworking is also the social gathering of a group of people who are still working independently, but who share values, and who are interested in the synergy that can happen from working with people who value working in the same place alongside each other.”

COWORKING SPACE