Coworking

Coworking eller på svenska Kontorskollektiv är ett kontor där människor med olika yrken arbetar tillsammans. Till skillnad från vanliga kontorsutrymmen är de som arbetar coworking sällan anställda av samma arbetsgivare utan oftast frilansare, nyetablerade företagare, hantverkare, konstnärer, forskare eller andra ensamarbetande. De är där för den sociala biten och möjligheterna för nätverkande.

Det är en social gemenskap där de som ingår arbetar oberoende av varandra, men delar samma värderingar och är intresserade av de synergieffekter som kan uppstå när de arbetar med människor som värdesätter att arbeta på samma ställe.

Kontorskollektiv kan vara en lösning på den isolering många frilansare upplever när de arbetar hemma, samtidigt som de slipper att bli distraherade av hemmiljön. Då blir kontorskollektivet den tredje platsen.

Ofta hittar man coworking konceptet i fastigheter och lokaler som har blivit över, dvs tappat sin tidigare funktion: fabrikslokaler och skolor.

coworking

Olika varianter av coworking

Coworking är inte bara en fysisk plats, utan först och främst en kollektiv gemenskap, vars fördelar även kan upplevas utanför själva lokalen. Därför rekommenderas skapandet av en kollektiv gemenskap innan man överväger att öppna ett coworking space.

Vissa coworking space väljer att istället bli en del av redan befintliga gemenskaper genom att kombinera sin etablering med event som attraherar deras tänkta målgrupp.

Fastighetsbolagens kontorshotell säljer främst arbetsplatser, och först på andra plats kommer gemenskapsfrämjandet. Målgruppen är frilansare, distansarbetare, och små- och mellanstora företag, som behöver en arbetsplats och söker en samarbetsgemenskap. Hyresgästerna får ofta tillgång till service som utskrifter och rådgivning.

Coworking kollektiv skiljer sig från företagskuvöser eller inkubatorer vars syfte är att underlätta nystartade företags tillväxt och lönsamhet genom att erbjuda affärscoachning och nätverk för kontakt med kunder, partners och investerare, ofta kombinerat med stödtjänster som uthyrning av lokalyta, telefon och IT-nätverk. De passar inte in i coworking modellen eftersom de ofta saknar processens sociala, samarbetsvilliga och informella aspekter. Hos coworking kollektiv liknar ledningen mer en kooperation, som fokuserar på social gemenskap istället för på vinst.