Demokrati

Demokrati och den demokratiska processen. Vad och hur skiljer sig de olika europeiska demokratierna åt? Vad saknas i vissa länder eller saknas ingenting alls?