Drygt 4,8 miljoner bostäder i Sverige

Published Categorized as Uncategorized

Bostadsbeståndet 2017-12-31: Statistiknyhet från SCB 2018-04-19 9.30

Antalet bostadslägenheter uppgick 2017-12-31 till 4 859 252. Dessa fördelas på 2 069 353 lägenheter (43 procent) i småhus, 2 462 972 lägenheter (51 procent) i flerbostadshus, 247 277 lägenheter (5 procent) i specialbostäder samt 79 650 (2 procent) i övriga hus.

Hyresrätt vanligaste upplåtelseformen i flerbostadshus men i Stockholm dominerar bostadsrätten .

I flerbostadshus utgör hyresrätter 59 procent (drygt 1 445 000 lägenheter) av det totala beståndet i flerbostadshus medan 41 procent (knappt 1 017 000 lägenheter) utgörs av bostadsrätter. Av landets 10 största kommuner dominerar hyresrätten i sju stycken, medan bostadsrätten dominerar i endast två kommuner (Uppsala och Stockholm). I Västerås är fördelningen 50-50, d.v.s. lika många hyresrätter som bostadsrätter.