Arkipelagen

Arkipelagen är ett av de större kontorshotellen i Göteborgs regionen. Och även ett av de mer kända. Söder om Göteborg startade de Arkipelagen vid Sisjön mellan Västra Frölunda och Mölndal. Nu har de även ett närmare centrala delarna vid Järnvågsgatan 3.
Arkipelagen i Sisjön är Nordens största kontorshotell.