AMF Fastigheter

AMF Fastigheter är ett helägt dotterbolag till pensionsbolaget AMF. Är ett av Sveriges största fastighetsbolag med 36 kommersiella fastigheter i Stockholm och Sundbyberg. Fastigheter: Kontor och handelsplatser i Stockholms city, Stockholms innerstad, Sundbyberg, Marievik.

AMF Fastigheter

Tagline:
Regeringsgatan 59
111 56 Stockholm
https://www.amffastigheter.se
08-696 31 00