Balder

År 2005 bildas Fastighets AB Balder bildas ur börsnoterade Enlight AB i juni. Under 2005 förvärvar Balder 21 fastigheter, vid årets utgång äger bolaget ett fastighetsbestånd om 53 fastigheter till ett värde av 2,7 Mdkr.
År 2017 har Fastighets AB Balder ett fastighetsvärde på 98 Mdkr.

Balder

Tagline:
Parkgatan 49
411 38 Göteborg
https://www.balder.se
+46 774-49 49 49