Bygg-Göta

Bygg-Göta är ett fastighetsbolag och ett av Göteborgs större privatägda. Bygg-Göta äger och förvaltar ca 100 egna fastigheter, både bostadshus och kommersiella fastigheter i Göteborgsområdet. Beståndet består av totalt ca 1 700 bostadslägenheter och ca 650 lokaler om tillsammans ca 450 000 m2.

Bygg-Göta

Tagline:
Kämpegatan 16
411 04 Göteborg
https://bygg-gota.se
031-58 06 40