Hemfosa

Hemfosa fastigheter är ett svenskt börsnoterat fastighetsbolag grundat 2009. Bolaget äger 2012 fastigheter spridda över Sverige till ett marknadsvärde om cirka 30 miljarder. Hemfosa Fastigheter börsnoterades februari 2014. Bolagets stamaktie är sedan den 21 mars 2014 noterad på Nasdaq Stockholm Mid Cap underkortnamnet “HEMF”. Bolagets preferensaktie är sedan den 12 december 2014 noterad på Nasdaq Stockholm Mid Cap under kortnamnet “HEMF PREF”.

Hemfosa

Tagline:
Hästholmsvägen 28
131 02 Nacka
https://hemfosa.se/
08- 448 04 80