Klövern

Klövern AB är ett svenskt börsnoterat fastighetsbolag som sysslar med kommersiella lokaler och utveckling av bostadslägenheter.

Per den 31 december 2017 uppgick fastigheternas värde till 43,0 mdkr och antal fastigheter till 405 stycken. Fastighetsbeståndet, beräknat på fastighetsvärde, består av kontor (78%), lager/logistik (15%) och affärslokaler (7%).

Rutger Arnhult är VD för Klövern sedan 1 januari 2012. Klövern är företaget som äger kontorshotell kedjan firstoffice.

Klövern

Tagline:
Bredgränd 4
111 30 Stockholm
https://www.klovern.se
010-4827000