Platzer

Göteborgs största fastighetsägare. Platzer är fastighetsbolaget som bara finns i Göteborg.

Platzer

Tagline:
Kämpegatan 7
401 23 Göteborg
http://www.platzer.se
031-63 12 00