Sagax

Sagax fastighetsinnehav uppgick per 30 september 2018 till 2 728 000 kvadratmeter fördelat på 501 fastigheter. AB Sagax (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

Sagax

Tagline:
Engelbrektsplan 1
114 34 Stockholm
http://www.sagax.se
08-545 83 540