Stockholmshem

Stockholmshem är Stockholms största bostadsföretag. Hos oss bor drygt 50 000 stockholmare – vilket är lika många som i en mellanstor svensk stad, eller mer än fem procent av stadens alla invånare.

Stockholmshem bildades 1937 och har sedan dess varit en av de största aktörerna i huvudstadens utbyggnad och framväxt. I över 80 år har vi skapat nya bostadskvarter och hem till stockholmarna. I dag är Stockholmshem hyresvärd för drygt fem procent av stockholmarna.
Stockholmshem är ett allmännyttigt bostadsföretag som ägs till 100 procent av Stockholms stad. Stockholms Stadshus AB är moderbolag för stadens koncern som består av Stockholmshem och ytterligare 16 dotterbolag.

Stockholmshem

Tagline:
Hornsgatan 128
102 71 Stockholm
http://www.stockholmshem.se/
08-508 39 000