WELL fastigheter

Ett Stockholmsbaserat fastighetsbolag ägt av Christofer Carlsson och Oskar Berger. Grunden för fastighetsbolaget lades 2010 när Sandellhusen uppfördes.

WELL fastigheter

Tagline:
Rådmansgatan 19
114 25 Stockholm
http://www.wellfastigheter.se/
08-122 166 10