Bredbandet 1, Kalmar

På Varvsholmen, med Kalmarsund runt omkring, ligger Kontorsklubben – Bredbandet 1. Varvsholmen har ett förflutet som skeppsvarv, vilket än i dag trots att varvet upphörde på 1980-talet sätter sin prägel på miljön. Idag har Varvsholmen utvecklats till en samlingsplats för innovation och utveckling där det ständigt är något på gång. I huset finns bl.a. Kalmar Science Park som med jämna mellanrum anordnar föreläsningar och aktiviteter.

Kontorsklubben bredbandet 1

Tagline:
Bredbandet 1
392 30 Kalmar
https://kifabikalmar.se/
0480 - 45 14 00
Kontorsklubben bredbandet 1
Kontorsklubben bredbandet 1