Östra Larmgatan 16 Göteborg

Hive betyder bikupa och vi ser Hive som kontorets motsvarighet till bikupan där det surrar av energi och när vi startade HIVE hade vi en tydlig bild av vad vi ville skapa. En miljö som vi själva ville hänga i och en bra miljö för att utveckla våra egna företag.

Hos oss har du tillgång till ett fantastiskt ekosystem av resurser, inspiration och samarbetsmöjligheter för att hjälpa dig att maximera utvecklingen av dig och ditt företag.

Conceptet bygger på coworking och är mer än ett vanligt kontorshotell, det är mötesarena och nätverk och för företag att trivas i och utvecklas

Hos oss jobbar våra medlemmar i en kreativ miljö som inspirerar till tillväxt och bättre affärer. Här kan du vara produktiv och effektiv samtidigt som du har möjlighet att möta andra och utbyta idéer och skapa nya innovationer.

Entrepreneurial Hive

Tagline:
Östra Larmgatan 16
411 07 Göteborg
http://entrepreneurialhive.com/
031-313 95 91
Entrepreneurial Hive
Entrepreneurial Hive