Slottsmöllan 10B, Halmstad

Slottsmöllans Fastighets AB äger, driver och förvaltar Slottsmöllans Företagscentrum. I bolaget finns också markförvaltning och utarrendering av jordbruksmark samt drift av kraftstationen vid Nissans sista fall. Bolaget grundades 1989 genom köp av Wallbergs Fabriks AB´s fastighetsinnehav.

Företagets affärsidé är att tillvarata och utveckla Slottsmöllans unika tillgångar för att skapa mötesplatsen för tjugohundratalet. Detta gör vi genom att skräddarsy lösningar som blir till mycket mer än bara lokaler.

Slottsmöllans Företagscentrum

Tagline:
Slottsmöllan 10B
302 31 Halmstad
http://slottsmollan.se/
0709 22 90 14
Slottsmöllans Företagscentrum
Slottsmöllans Företagscentrum