Solna Torg 19, Solna

Kontorshotellet som ligger mitt inne i Solna centrum.

Kontoret Solna Centrum

Tagline:
Solna Torg 19, plan 5
171 45 Solna
http://www.kontoretsolnacentrum.se/
08-505 86 400
2012-06-01
Kontoret Solna Centrum
Kontoret Solna Centrum