Stora Varvsgatan 6a Malmö

Media Evolution City är navet för mediebranschen i Malmö. Mötesplatsen skapades av medlemsorganisationen Media Evolution och förkroppsligar hela verksamheten. Huvudsyftet med huset är att skapa förutsättningar för tillväxt och utveckling för medieindustrin genom att föra samman dem. Konceptet bygger på kunskapsutbyte och på Media Evolution City möts stora och små företag och starka produktions hus blandas med kreativa företag. Mångfalden är fundamental och här möter näringslivet akademin och den offentliga sfären i media. Tillsammans med Wihlborgs Fastigheter, husets ägare. Vi erbjuder ett stort utbud av kontor, konferenser och mötesplatser.

Media Evolution City

Tagline:
Stora Varvsgatan 6a
211 19 Malmö
http://www.mediaevolutioncity.se/
+46 70 856 15 99
Media Evolution City
Media Evolution City