Storgatan 43, Umeå

Leia företagshotell driver en del av företaget som ett arbetsintegrerande socialt företag, så kallat Inhouse, som vi kallar Yoda. Det sociala företaget är väl avgränsat mot resten av företaget. Vi finns på Tillväxtverkets lista Sofisam. Yoda är aktiv i nätverket och föreningen SEFUR (Sociala Entreprenörskapsföreningen i Umeåregionen).

Leia Företagshotell

Tagline:
Storgatan 43 1 tr.
903 26 Umeå
http://företagshotellet.se/
073-553 47 38
2012-04-12
Leia Företagshotell
Leia Företagshotell