Coworking: Hajp eller hållbar affärsmodell?

Coworking växer sig allt starkare och på den svenska fastighetsmarknaden liksom andra ser vi stora uthyrningar ske till aktörer som specialiserar sig på uthyrning av coworkingytor. Världens största coworkingaktör, WeWork kommer inom kort att etablera sig i Sverige men frågan många ställer sig är: hur hållbar är egentligen affärsmodellen?

En av de stora trenderna på dagens fastighetsmarknad är coworking och överallt dyker det upp nya koncept. Det finns både småskaliga sådana, som någon sorts blandning mellan det klassiska kontorshotellet och ett community, och gigantiska coworkingaktörer. Vem har till exempel inte hört, eller för den delen sett, att det på var och varannan husfasad på Manhattan finns en skylt från amerikanska coworkingjätten WeWork. Dessutom sägs WeWork vara en av de största hyresgästerna av kontorsytor i USA och förmodligen hela världen.
Coworking som arbetssätt är förmodligen här för att stanna men frågan är hur framtiden ser ut för de stora coworkingaktörerna, som just WeWork eller exempelvis Convendum som ju gjort ett ganska stort avtryck på exempelvis Stockholms kontorsmarknad. Risken i dessa bolag verkar för den utomstående vara ganska stor, och det kan bli svårt att hitta lönsamhet och som ett tydligt tecken på det rapporterade WeWork en förlust för första halvåret 2018 på hisnande 723 miljoner dollar, motsvarande 6,6 miljarder kronor.

Ett ungt bolag som redovisar sådana förluster kan enkom motivera sitt existensberättigande genom att man är i snabb tillväxt men frågan återstår: hur ska WeWork bli lönsamt? Om man inte kan tjäna pengar i den högkonjunktur som världen upplevt de senaste åren, och med den brist på kontorsytor som verkar vara kronisk på de flesta håll, hur ska man då tjäna pengar när konjunkturen viker? Frågan är berättigad och den ställer också följdfrågor kring den riskprofil som dessa stora coworkingaktörer har.

https://fastighetsnytt.se/2019/02/coworking-hajp-eller-hallbar-affarsmodell/