Coworking och coliving?

Vilken plats kommer coworking och coliving att ta?

Coworking och coliving har seglat upp som en av de starkaste trenderna på fastighetsmarknaden just nu. Vi har frågat fem branschrepresentanter hur de tror att trenden utvecklar sig framåt.

Christoffer Börjesson, Chief Digital Officer, Fastighetsägarna

Både coworking och coliving kommer vara en liten del av den totala marknaden. Coworking kommer vara komplement i stadsbilden för en specifik målgrupp som söker mer flexibla kontrakt och ytor.

https://fastighetsnytt.se/2019/02/vilken-plats-kommer-coworking-och-coliving-att-ta/