Malmö Slagthus lägger ner

Malmö Slagthus lägger ner sin verksamhet per den 2019-01-31.

Sedan 1992 har det bedrivits kontorshotell på Carlsgatan 12a i Malmö. Många företag, såväl stora som små, har eller har haft kontor i huset under åren. Våra äldsta kvarvarande hyresgäst flyttade in redan 1994.

Företagsklimatet förändras och behoven av den service som vi erbjuder och som vi ger i mervärde jämfört med att hyra en tom lokal, efterfrågas sedan några år tillbaka inte på samma sätt som när vi utarbetade vårt servicekoncept. Många företag, och framförallt de mindre, arbetar med en mycket hårt åtstramad budget och finner inte utrymme för något extra. Vi har under det första kvartalet 2018 kommit till den bistra slutsatsen att det enda vi kan göra är att avveckla verksamheten i januari 2019. Det har varit fantastiskt spännande år, men ingenting varar för evigt.

Personalen på Slagthuset i Malmö AB

malmöslagthus lägger ner-uncomp-compressor malmöslagthus lägger ner-uncomp-compressor