Så utvecklades Sveriges stadskärnor

Befolkningsmässigt stora städer uppnådde överlag en bättre utveckling än städer med en liten befolkning. Stadskärnornas totala utveckling i Svealand respektive Götaland utvecklades positivt medan de norrländska stadskärnorna backade något. Försäljningen av varor och tjänster i Sveriges stadskärnor utvecklades positivt under perioden 2016-2017 trots tuff konkurrens från bland annat externhandel och e-handel. Hotell- och restaurangnäringen bidrog starkt till utvecklingen medan butiker i stadskärnor hade det tufft.

Cityindex är en kartläggning som mäter alla Sveriges 104 stadskärnor ur ett kommersiellt perspektiv. Kartläggningen omfattar bland annat omsättningsutvecklingen för detaljhandel, restauranger, hotell och kommersiell service (till exempel gym, frisörer och biografer). När resultatet av kartläggningen summerades stod det klart att stadskärnornas totala försäljning ökade med 0,5 procent under perioden 2016-2017.
Topplistan avseende omsättningsutveckling domineras av små och medelstora städer som Sala, Ljungby, Piteå och Bollnäs. Av storstäderna utvecklades Stockholm starkast följt av Göteborg och Malmö. Kategorin större städer toppades av Växjö följt av Helsingborg och Norrköping. I excelbilagan finns en fullständig förteckning över Sveriges stadskärnor och deras respektive omsättningsutveckling under perioden 2016-2017.

http://www.hui.se/nyheter/sa-utvecklades-sveriges-stadskarnor-%E2%80%93-hela-listan