Kontorshotell Luleå

Diös är det mest populära av de kontorshotell som ligger i Luleå men de har ett antal goda utmanare. Läs mer om dessa kontorshotell Luleå här:

Lediga kontorshotell i Luleå

Diös Kontorshotell Kungsgatan 23

Tagline:
Kungsgatan 23
972 31 Luleå
https://www.dios.se/
+46 10 470 98 01
Koncept start: 2005-06-22
Diös Kontorshotell Kungsgatan 23

Näringslivet i Luleå

I Luleå ligger huvudkontoren för företagen LKAB, Max Hamburgerrestauranger och Vattenfall Vattenkraft AB.

Facebook i Luleå

Facebooks Europeiska datacenter i Luleå är den första investeringen för Facebook utanför USA.

Facebook valde Luleå för etableringen av sitt första datacentrum utanför USA. Detta tack vare fördelarna med bland annat den naturliga kylan som är nödvändig för att hålla nere temperaturen i serverhallarna, det driftsäkra elnätet, de låga elpriserna och den rena energin. Datacentret är det största i sitt slag i Europa, med hela 84 000 kvadratmeter vilket kan jämföras med drygt 11 fotbollsplaner. Det som datacentret kommer att bistå med är att processa stora mängder av datatrafik genom tusentals dataserver som tillsammans jobbar som en jättedator.

Etableringen av Facebook i Luleå har lett till att även andra företag har fått upp ögonen för denna stad. Fusion-io, EMC och Milestone som är tre internationella specialist/supportföretag för datacenter är också på väg att etablera sig i Luleå. Facebook etableringen har även haft positiva effekter för Luleå tekniska universitet med en ökning av 18 procent på antalet ansökningar till skolan. Luleå Science Park har även dem fått en ökning på 25 procent med nyetablerade företag.
Luleå