Kontorshotell Nacka Strand

Business Lounge är det mest populära kontorshotell av de som ligger i Nacka men de har ett antal goda utmanare. Läs mer om dessa kontorshotell här:

Lediga kontorshotell i Nacka Strand

Business Lounge Nacka Strand

Tagline:
Cylindervägen 12 - Plan 4
131 52 Nacka Strand
https://www.businesslounge.se/
08-716 00 25
Koncept start: 2009-10-07
Business Lounge Nacka Strand

Business Lounge Nacka Forum

Tagline:
Forumvägen 14 - Plan 18
131 50 Nacka
https://www.businesslounge.se/
08-716 00 25
Koncept start: 2009-10-07
Business Lounge Nacka Forum

Business Lounge Sickla Köpkvarter

Tagline:
Sickla Industriväg 3 - Plan 3 o 4
131 54 Nacka
https://www.businesslounge.se/
08-716 00 25
Koncept start: 2009-10-07
Business Lounge Sickla Köpkvarter

Quality Office V10A Nacka

Tagline:
Vikdalsgränd 10a
131 52 Nacka
https://qualityoffice.se/
+46 (0)8-502 31 002
Koncept start:
Quality Office V10A Nacka

Intressant om Nacka

Nohab, Nydqvist & Holm AB, ursprungligen kallat Trollhättans Mekaniska Verkstad, en av de största mekaniska industrierna i dåtidens Sverige.

1847 grundades företaget av Antenor Nydqvist och kompanjonen Holm.

Det anlades på ett för Trollhätte Kanalverk ej behövligt område (ett sk impediment).

Där uppfördes smedja, gjuteri, plåtslageri och maskinverkstad.

Drivkraften togs ur Trollhättefallen och motsvarade 50 hk.

1856 tillverkades det första lokomotivet, 1912 det 1000:e och 1936 det 2000:e. Till och med 1950 hade sammanlagt 2183 lok tillverkats, varav 500 till Ryssland under åren 1921-1924.

1862-1921 innehade Nohab arrendet av en torrdocka, ägd av Kanalbolaget, belägen nära kyrkan i Trollhättan.

Under de första 20 åren reparerades 810 segelfartyg och 263 ångfartyg.

Ryssordern

I slutet av första världskriget fick Nohab den så kallade “ryssordern”, vilket innebar att man skulle leverera 1000 lokomotiv till grannen i öst.

Produktionen krävde mer tomtmark, nya maskiner och en ökning av arbetsstyrkan från 780 till 2 153 personer.
Den stora ordern gjorde det nödvändigt att samarbeta med andra svenska företag.
En koncern växte fram där Forsbacka Järnverk, Lidköpings Mekaniska Verkstad och Munktells mekaniska verkstad ingick.
Vid leverans lyftes loken med den nybyggda “rysskranen” i Trollhättan ombord på fartyg och fördes via Trollhätte kanal och Landskrona till Ryssland.

1922 annulerades halva ordern och antalet lok till Ryssland blev “bara” 500.
Nedgång

I slutet av 1920-talet och början av 1930-talet var Nohab som störst med en arbetsstyrka av cirka 2500 personer på området.

Därefter följde en brant nedgång.

Nytändning

1990 hade Nohab förfallit till en “spökstad”. Skanska ville riva hela området för att bygga bostäder.

1993 bildades stiftelsen Innovatum för att åter bygga upp verksamhet på området.

Målet var att år 2005 skall åter 2500 personer arbeta på området.

1998 invigdes på området Företagens Hus samt Kunskapens Hus.

2001 omsatte det på området lokaliserade Film i Väst, en paraplyorganisation för 11 filmbolag, 600 MSEK med 600 årsarbetare.

65% av de svenska långfilmerna producerades där.