Kontorshotell Upplands Väsby

Onoffice är det mest populära av de som ligger i Upplands Väsby men de har ett antal goda utmanare. Läs mer om dessa kontorshotell här:

Lediga kontorshotell i Upplands Väsby

onoffice

Tagline:
Släntvägen 4
194 61 Upplands Väsby
http://www.onoffice.se/
0707210234
Koncept start: 2012-09-06
onoffice

Vad händer i Upplands Väsby?

Upplands Väsby har spår av bebyggelse redan från förkristen tid på ett flertal ställen. De första spåren av mänsklig odling har påträffats vid utgrävningar av Hammarbyåsen, cirka 400 meter söder om nuvarande Glädjens trafikplats, där man vid utgrävningen av Ekebo gravfält hittade en bronsyxa från tiden omkring 600-700 år före Kristi födelse. Upplands Väsby låg då vid havet och befolkningen levde av fiske, säl- och sjöfågeljakt. Flera fynd av utländska mynt vittnar om den omfattande handeln med främmande länder. Man har bland annat funnit arabiska mynt på Stora Väsby slotts ägor.