Atrium Ljungberg

Fastighetsbolaget med den kortaste webbadressen al.se. Atrium Ljungberg AB är ett svenskt fastighetsbolag. Företaget bildades 2007 genom sammanslagning av tidigare Ljungberggruppen och KF-ägda Atrium Fastigheter. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm sedan 1994. Största ägare: Familjen Ljungberg, Konsumentföreningen Stockholm, Familjen Holmström.

Atrium Ljungberg

Tagline:
Smedjegatan 2C
131 54 Nacka
https://www.al.se