NP3 Fastigheter

NP3 är ett kassaflödesorienterat fastighetsbolag med fokus på kommersiella förvaltningsfastigheter med hög direktavkastning främst i norra Sverige. Per den 30 juni 2018 uppgick fastighetsbeståndet till cirka 1 061 000 kvadratmeter uthyrningsbar yta fördelat på 273 fastigheter inom fastighetskategorierna handel, industri, logistik, kontor och övrigt där industri står för den största delen. I kategorin övrigt ingår bland annat hotell och samhällsfastigheter som exempelvis skolor. Fastighetsbeståndet är indelat i sex affärsområden: Sundsvall, Gävle, Dalarna, Östersund, Umeå och Luleå.

NP3 Fastigheter

Tagline:
Gärdevägen 5A
856 50 Sundsvall
https://np3fastigheter.se
060-777 03 00