Catena fastigheter

Catena fastigheter är ett specialiserat fastighetsbolag inom logistik som erbjuder företag och tredjepartsoperatörer logistikanläggningar på strategiska lägen i anslutning till landets godsflöden med förutsättningar att försörja storstadsregioner i Skandinavien. De äger inga kontorshotell alls.

Catena fastigheter Historia

Catenas historia började 1967 då Volvo bildade AB Volvator för att strukturera om sitt återförsäljarnät. Företaget namnändrades till AB Catena i samband med börsintroduktionen 1984 då Volvo minskade sin ägarandel till 40%. Under de kommande tio åren expanderade företaget inom områden som finans, fastigheter och handel. Med början 1994 startade så en renodling av verksamheten till fordonsdistribution och det mesta av verksamheten utanför kärnaffären såldes. 1997 namnändrades AB Catena till Bilia. Utvecklingen av fastighetsbeståndet har skett successivt och den 31 december 2005 ägde Bilia genom Catena 34 fastigheter med ett sammanlagt marknadsvärde av 2020 mkr.

2016
Tribona blir Catena och fastighetsbeståndet ökar från ca 0,8 till 1,5 miljoner kvadratmeter.

2015
Försäljning av projektfastigheterna i Solna till ett fastighetsvärde om 1 450 Mkr.
Catenas stärker sin positon i Öresundsregionen genom förvärv av fastigheten Förmannen 4 i Ängelholm till ett fastighetsvärde om 120 Mkr.
Catena köper Klöverns samtliga aktier i Tribona och lämnar ett uppköpserbjudande till resterande aktieägare. Läs mer här

2014
Catena förvärvade två fastigheter om 396 Mkr i Haninge och Nässjö. En nyemission om 446 469 aktier genomfördes i samband med förvärvet.

Mark- och miljödomstolen avslog samtliga överklaganden gällande detaljplanen, som nu vunnit laga kraft, för Catenas projektfastigheter i ”Haga Norra”, Solna.

2013
Catena AB köpte 100% av aktierna i Brinova Logistik AB och blev då en av landets största ägare av logistikfastigheter.

Tre regioner i landet, Stockholm, Göteborg och Öresund etableras för att kunna arbeta närmre kunderna.

2010–2011
Catena avyttrar merparten av sitt fastighetsbestånd förutom en utvecklingsfastighet i Solna vid nationalarenan om drygt 40 000 kvm.

2006
Bilia beslöt på bolagsstämman att dela ut Catenas aktie till sina aktieägare.
Catena noterades på Stockholmsbörsen den 26 april 2006.

Catena fastigheter

Tagline:
Landskronavägen 23
250 05 Helsingborg
https://catenafastigheter.se/
042-449 22 00