Regio Fastighetsbolag

Fastighets AB Regio bildades 2015. Bolaget majoritetägs av Tredje AP-fonden och förvaltas av Brunswick Real Estate. Regios styrelse är sammansatt med representanter från ägarna av bolaget, samt en extern ledamot.

VD för Regio är Eric Bergström, som har 30 års erfarenhet av fastighetsförvaltning i både Sverige och Finland. Eric har tidigare arbetat på bland annat Vasakronan, KPMG och Amplion. Eric Bergström är även en av skaparna av Regios förvaltningsmodell, LAMP-modellen.

Regio Fastighetsbolag

Tagline:
 
http://regiofastigheter.se