Ekblads fastigheter

Ekblads fastigheter förvaltar fastigheter mitt i centrala Jönköping. Ekblads erbjuder idag allt från butikslokaler till kontor och lägenheter. Regio köpte upp Ekblads Fastigheter den 23:e augusti 2018.

Ekblads fastigheter

Tagline:
Borgmästargränd 1A
550 02 Jönköping
http://www.ekblads.se/
036-31 85 85