Molins Lokaler & Förvaltning

Molins Lokaler & Förvaltning Historik

1990
Förvärvas den första fastigheten belägen på Gripgatan 5. Huset byggdes om 1993 och är fortfarande i bolagets ägo.
….
2014
Fastigheterna Svetsen och Babianen säljs.
Projektering av nybyggnation av hyresrätter med centralt läge pågår, med planerad byggstart under våren 2014.
Förvärv av fastighet med centralt belägna hyresrätter klart, med tillträde under sommaren 2014.

Molins Lokaler & Förvaltning

Tagline:
Norra Långgatan 35
392 31 Kalmar
http://www.molinkalmar.se
070-249 35 35