Fastpartner

Fastpartner är ett svenskt fastighetsbolag som bildades 1987 av bland andra ICA, Skandia och Skanska. Sedan 1994 är bolaget noterat på Nasdaq OMX MidCap-lista.

Fastpartner

Tagline:
Sturegatan 38
114 36 Stockholm
https://fastpartner.se/
+46 8 402 34 60