Vasakronan

Vasakronan är ett fastighetsbolag med inriktning mot kontors- och butikslokaler.

Vasakronan är Sveriges största fastighetsbolag och ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Vasakronan äger, utvecklar och förvaltar kommersiella fastigheter i Stockholm, Uppsala, Göteborg, Malmö och Lund.

Fastighetsbeståndet omfattar 180 fastigheter med en total area om cirka 2,4 miljoner kvadratmeter. Merparten av beståndet ligger i Stockholm. Marknadsvärdet på fastigheterna uppgår till 134 miljarder kronor.

Organisationen består av fyra geografiska regioner – Stockholm, Uppsala, Göteborg och Öresund. Antal anställda uppgår till cirka 350. Eftersom Vasakronan är Sveriges största fastighetsbolag har de ett stort utbud av kontorshotell och företagshotell.

Vasakronan

Tagline:
Mäster Samuelsgatan 56
104 25 Stockholm
https://vasakronan.se/
08-566 205 00