Jernhusen

Jernhusen AB är ett svenskt statligt företag som äger och förvaltar fastigheter som är eller har varit knutna till Sveriges järnvägsnät. Detta innefattar järnvägsstationer, kontorsfastigheter, terminaler, tågverkstäder och till och med kontorshotell i 3 städer. Merparten av fastigheterna ligger i eller omkring större städer. Bildades 2001 då det statliga verket SJ bolagiserades och Jernhusen knoppades av.

Jernhusen

Tagline:
Västra Järnvägsgatan 23
101 30 Stockholm
https://www.jernhusen.se
08-410 626 00


fastighetsbolag Stockholm