Stenvalvet

November 2014: Lönnbacken Fastigheter byter namn till Stenvalvet.

1997: Gamla Stenvalvet bildas av Vasakronan och förvärvades av Credit Suisse First Boston i konsortium med femte AP-fonden och Crown NorthCorp 1997. Fastighetsportföljen bestod av 194 samhällsfastigheter med en lokalyta på ca 980.000 kvm med ett ungefärligt värde på 5 miljarder kronor.

Stenvalvet

Tagline:
Adolf Fredriks kyrkogata 2
111 37 Stockholm
https://stenvalvet.se