Mannersons

Grunden till den verksamhet som Mannersons bedriver idag lades 1886 då Anders Larsson öppnade sin handelsbod på Storgatan 62 i Linköping. Anders son Manne tog över och vidareutvecklade verksamheten till grossisthandel och överlät så småningom rörelsen till sin son Sven Mannerson. I början av 70-talet avyttrade Sven grossistverksamheten och började köpa fastigheter. Svens son Gustaf Mannerson stod bakom en betydande expansion fram till 2013, då hans systerson Carl-Fredrik Grönhagen tog över VD-rollen. Mannersons är nu inne på femte generationens företagande i Linköping och har under drygt 130 år varit en del av stadens utveckling. I dag äger Mannersons Fastighets AB 57 fastigheter som innehåller både lokaler och lägenheter. Fastighetsbeståndet är koncentrerat till attraktiva lägen i Linköping och Motala. Nyproduktion i Norrköping och Stockholm.

Mannersons

Tagline:
Platensgatan 10B
582 20 Linköping
http://mannersons.se/
013 – 35 75 90