Svenska Hus

1992
Svenska Hus startade 1992 i Göteborg, då under namnet Peritia. Fastighetsbeståndet bestod av cirka 100 lägenheter. Inriktningen för företaget var att förvärva fastigheter med utvecklingspotential. Företaget bestod av två anställda. Målet var att bedriva verksamhet i de tre storstadsregionerna, Stockholm, Göteborg och Skåne.

1996
Företaget bytte namn från Peritia till Svenska Hus Förvaltning AB.

1998
Verksamheten utökades med ett kontor i Stockholm.

2002
Svenska Hus startade i Skåne med förvärv av 26 fastigheter i Landskrona vid ett och samma tillfälle. Och därmed var målet att driva fastighetsverksamhet i de tre storstadsregionerna uppnått.

2012
Svenska Hus genomförde den största affären i bolagets historia genom köpet av ett fastighetsbestånd i Skåne på en yta av cirka 64 000 kvm för cirka en halv miljard kronor. Företaget firade 20-årsjubileum.

2014
Bostadsprojektet i miljöstadsdelen Norra Djurgårdsstaden, ett av Stockholms största och mest attraktiva stadsutvecklingsområden, slutfördes.

2015
Svenska Hus portfölj med planerade och pågående utvecklingsprojekt var större än någonsin tidigare.

Svenska Hus

Tagline:
Otterhällegatan 5A
411 18 Göteborg
https://www.svenskahus.se/
010 603 93 00