Co-working trenden allt starkare

En tredjedel av små och medelstora företag i Stockholm vill byta kontor. Dagens lokaler speglar inte exakt det behovs dessa företag har. Den ökande co-working trenden pekar tydligt på att företagen önskar förändra sina kontorsytor snabbare än vad fastighetsägarna har kunnat serva med. De flesta små och medelstora företag uppger att de vill nyanställa inom det närmaste året.

co-working