Coworking i Europa vs Sverige

Coworking är en självstyrd, samarbets-, flexibel och frivillig arbetsstil som bygger på ömsesidigt förtroende och gemensamt utnyttjande av gemensamma kärnvärden mellan deltagarna. Coworking innebär en gemensam arbetsplats, ofta ett kontor och en självständig verksamhet. Skillnad i ett typisk kontor, de coworking är vanligt inte anställd av den samma organisationen. Ofta är det den vanlige jobba hemmakonsulten som tar till sig coworking konceptet, oberoende leverantörer, oberoende forskare eller människor som reser ofta som slutar arbeta i relativ isolering. Coworking är en social sammankomst för en grupp människor som fortfarande arbetar självständigt, men som delar värderingar och som är intresserade av synergin som kan hända från att arbeta med människor som värderar arbete på samma plats vid sidan av varandra. Coworking erbjuder en lösning på problemet med isolering som många frilansare upplever när de arbetar hemma, samtidigt som de låter dem undkomma distraktioner i hemmet. Det kostar i allmänhet pengar i form av medlemsavgifter, även om vissa utrymmen är gratis.
I Amsterdam är 7% av alla kontorsytor coworking ytor medans i Stockholm ligger det på 0,6%.