Kontorskollektiv

Kontorskollektiv (på engelska: coworking) är en lokal där människor med olika yrken och från olika branscher arbetar tillsammans. Till skillnad från traditionella kontor är de som arbetar där sällan anställda av samma arbetsgivare utan oftast frilansare, nyetablerade företagare, hantverkare, konstnärer, forskare eller andra ensamarbetande.

Kontorskollektiv är en social gemenskap där de som ingår i den arbetar oberoende av varandra, men delar liknande värderingar och är intresserade av synergieffekter mellan varandra som kan uppstå. Man signerar oftast upp sig som medlem i ett visst kontorskollektiv.

Coworking/kontorskollektiv kan vara en lösning på den isolering många frilansare upplever när de arbetar hemma, samtidigt som de slipper att bli distraherade av hemmiljön. Då blir kontorskollektivet den tredje platsen.

Ofta hittar man kontorskollektiv i byggnader och lokaler som tappat sin tidigare funktion: fabrikslokaler, skolor och till och med kyrkor.

kontorskollektiv