Trender coworking

Affärstidningen Forbes uppskattar att det för närvarande finns uppemot 15 000 kontorskollektiv och kontorshotell runt om i världen. Varje vecka öppnar nya och konkurrensen är betydande. Detta ger att folk försöker ta fram nya former på kontorsgemenskap och då uppkommer nya kombinationer som kontorskollektiv och kollektivboende (coworking och coliving), det vill säga hotell med kontor, i inspirerande miljöer som gästerna kan pendla mellan.