Demokrati i Frankrike

Frankrikes demokratiska historia

Redan 1792 påbörjades Frankrikes väg mot demokrati men har på vägen avverkat 5 st s.k. republiker. Den senaste 1958. Innan första världskriget var Frankrike det enda europeiska land som var republik.

Grundlag i Frankrike

1958 den femte republiken

Lagstiftande församling i Frankrike

Frankrikes parlament är indelat i 2 “hus”: Franska senaten och Frankrikes nationalförsamling. Presidenten har stor makt i Frankrike vilket presidenter inte har i övriga länder.

Valsystem i Frankrike

Presidenten väljs i allmänna val vart 5:e år. 2 partier i Frankrike har primärval

“Länsindelning” i Frankrike

Dubbelt medborgarskap i Frankrike

Tillåter dubbelt medborgarskap

Försvar i Frankrike

Med i Nato. 250 000 soldater och 419 000 reserver.

Folkomröstningar i Frankrike

Medborgerlig Samling

Önskar utveckla och stärka den demokratiska utvecklingen i Sverige, Norden och övriga Europa. Medborgerlig Samling bedriver därför studier i närliggande grannländer (framförallt norden) för att lära av dem. Läs mer om Medborgerlig Samling