Demokrati i Spanien

Spaniens demokratiska historia

Efter Francos död 1976 återfick Spanien sin demokrati. Allmänna och fria val 1977. Konstitutionell monarki med kung Felipe VI som statschef.

Grundlag i Spanien

Ny och demokratisk författning 1978

Lagstiftande församling i Spanien

Valsystem i Spanien

“Länsindelning” i Spanien

Spanien är geografiskt organiserad i 17 autonoma regioner och 2 autonoma städer.

Dubbelt medborgarskap i Spanien

Försvar i Spanien

Medlem av NATO sedan 1982. Ca 90 000 yrkessoldater i armén. 25 000 flygsoldater och 22 000 soldater i marinen.

Folkomröstningar i Spanien

Medborgerlig Samling

Önskar utveckla och stärka den demokratiska utvecklingen i Sverige, Norden och övriga Europa. Medborgerlig Samling bedriver därför studier i närliggande grannländer (framförallt norden) för att lära av dem. Läs mer om Medborgerlig Samling