Demokrati i Holland

Hollands demokratiska historia

Nederländerna var en republik från 1581 till 1806 men är från 1815 en konstitutionell monarki

Grundlag i Holland

Grundlagen är från 1815 med en betydande revision 1848.

Lagstiftande församling i Holland

Nederländernas lagstiftande församling, Generalstaterna, består av två kammare.

Valsystem i Holland

Val vart 4:e år. Det finns ingen spärr för hur stort ett parti måste vara i procentenheter för att få en plats i parlamentet; omkring 60 000 röster eller 0,67 procent brukar räcka för en parlamentsplats.

“Länsindelning” i Holland

Nederländerna är indelade i 12 administrativa regioner

Dubbelt medborgarskap i Holland

Försvar i Holland

En yrkesarme på 50000 soldater plus en reserv på 30000 ytterligare soldater.

Folkomröstningar i Holland

Medborgerlig Samling

Utvecklar och stärker den demokratiska utvecklingen och processen i framförallt Sverige, Norden och i hela övriga Europa. Medborgerlig Samling bedriver därför studier i närliggande grannländer (mest fokus på norden) för att lära av dem. Läs mer om Medborgerlig Samling

Holland